Golvbeläggning

Golvbeläggning

Golvbeläggning

Beläggningar för PARKERINGSHUS | INDUSTRI | LOKALER kräver rätt val av metod och produkt.

Stm Design AB:s samarbete med Flowcrete Sweden AB innebär att vi kan erbjuda marknadens bredaste sortiment av golvprodukter för PARKERINGSHUS | INDUSTRI | LOKALER.

Tillsammans med Flowcrete Sweden AB erbjuder vi även tjänster omfattande KONTROLL | UNDERHÅLL | UTBILDNING med målsättningen att golvet ska behålla sitt anskaffningsvärde under efterlevnadstiden. Referensbilder kommer från Stm Design AB och Flowcrete Sweden AB.

Stm Design AB har levererat effektiva målningar i över 35 år. Med bra
REFERENSER är vi idag ett efterfrågat varumärke för renovering och nyproduktion i både Sverige och Norge.

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

Stm Design AB är ett av 3 företag i Sverige med inriktning på EFFEKTIV maskinell målning vilket innebär att vi har betydligt lägre priser i jämförelse med traditionell målning utan att reducera kvalité på levererade arbeten. Våra kunder finns inom Sverige och Norge