Fasadmålning

Fasadmålning

Fasadmålning

Hos STM Design är fasadmålning en tjänst där vi inte bara förnyar utan också skyddar exteriören på dina byggnader. Vårt arbete riktar in sig specifikt in på målning av plåt- och betongfasader, där vi kombinerar expertkunskaper med de bästa materialen för att erbjuda både långvarigt skydd och en förhöjd estetisk nivå. Varje fasadprojekt inleds med en grundlig förberedelse av ytan, som inkluderar rengöring och primning, för att säkerställa bästa möjliga adhesion och finish.

Vi väljer material som inte bara stärker fasadens visuella appell utan också dess förmåga att stå emot miljöpåverkan, från hårt väder till UV-strålning. Detta strategiska val minimerar framtida underhåll och bevarar byggnadens karaktär och värde över tid. Med STM Design får du en fasadmålning som balanserar funktion med estetik, vilket ger ditt projekt en distinkt identitet och långsiktigt skydd.

Stm Design AB har levererat effektiva målningar i över 35 år. Med bra
REFERENSER är vi idag ett efterfrågat varumärke för renovering och nyproduktion i både Sverige och Norge.

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

Stm Design AB är ett av 3 företag i Sverige med inriktning på EFFEKTIV maskinell målning vilket innebär att vi har betydligt lägre priser i jämförelse med traditionell målning utan att reducera kvalité på levererade arbeten. Våra kunder finns inom Sverige och Norge