Effektiv målning

Effektiv målning

Effektiv målning

Stm Design AB är ett företag med inriktning mot marknader som omfattar PARKERINGSHUS | FASADER | LOKALER.

Den maskinella tekniken är SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE för alla stora målningsprojekt inom underhåll och nyproduktion

Med TEMPSPRAY levereras en anpassad EFFEKTIV MÅLNING som skyddar omgivning mot skada, färgen värms upp inom systemet vilket minimerar färgdamm vid sprutmålning. Rekommenderas vid utvändiga målningar av fasader mm.

Metoden EFFEKTIV MÅLNING är vår affärsidé. Med erfarenhet och kompetens kan vi uppvisa mycket goda REFERENSER på utförda arbeten i Sverige och Norge

Stm Design AB har levererat effektiva målningar i över 35 år. Med bra
REFERENSER är vi idag ett efterfrågat varumärke för renovering och nyproduktion i både Sverige och Norge.

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

SMARTARE | BÄTTRE | BILLIGARE

Stm Design AB är ett av 3 företag i Sverige med inriktning på EFFEKTIV maskinell målning vilket innebär att vi har betydligt lägre priser i jämförelse med traditionell målning utan att reducera kvalité på levererade arbeten. Våra kunder finns inom Sverige och Norge