Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy för STM Design

Syfte och omfattning:
Denna integritetspolicy tillämpas på alla personuppgifter som samlas in och behandlas av STM Design i samband med våra tjänster och vår verksamhet.

Personuppgiftsansvarig:
STM Design är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in genom vår webbplats och som en del av vår verksamhet.

Insamling av personuppgifter:
Vi samlar in personuppgifter såsom namn, adress, e-postadress och telefonnummer när du kontaktar oss eller använder våra tjänster för att kunna erbjuda och förbättra dessa tjänster.

Användning av personuppgifter:
Vi använder dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, samt för att underhålla kommunikation med dig.

Lagring och skydd av personuppgifter:
Personuppgifterna lagras på ett säkert sätt och i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Endast behörig personal har tillgång till dessa uppgifter.

Dina rättigheter:
Du har rätt att begära tillgång till, korrigering av, begränsning av behandling, eller radering av dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss för att utöva dessa rättigheter.

Ändringar i policyn:
Denna integritetspolicy kan komma att uppdateras. Den senaste versionen är alltid tillgänglig på vår webbplats.