Om företaget

Om oss

Stm Design AB startade sin verksamhet i Linköping 1985.

Vilka vi är

Företaget har under hela sin tillväxt varit specialiserad inom marknader som efterfrågat målning och golvarbeten. Det har medfört att våra kunder nu finns i både Sverige och Norge. Kunderna är företag med fastigheter som har behov av specialkunskaper för renoveringar inklusive byggföretag inom nyproduktion.

Lagkänsla

Vi inom Stm Design AB tycker att lagarbete och lagkänsla är viktigt för att uppnå resultat. Våra matcher går nästan alltid på bortaplan vilket ställer höga krav på teamwork inom arbetsgruppen. Med en rutinerad arbetsledare och duktga medarbetare levererear vi varje dag den målsättningen. Företagets policy är därmed mycket tydlig. Vår publik är våra kunder som betalar för upplevelse och resultat, så Innan vi lämnar arenan ska vi själva vara nöjda med prestationen. Kunskap och egenkontroll är en stor del av lagarbetet för att uppnå det som våra kunder förväntar sig av oss.

SMARTARE ︱ BÄTTRE ︱ BILLIGARE

SMARTARE ︱ BÄTTRE ︱ BILLIGARE

Effektiv målning som är flera gånger bättre än en traditionell målning.

MÅLNING AV
PARKERINGSHUS

MÅLNING AV PARKERINGSHUS

Förnya ditt parkeringshus med professionell och hållbar målning.

Ramavtal | Kontroll | Underhållsplan

När vi får uppdraget och förtroendet att leverera målning eller golvbeläggning känns det naturligt och viktigt för oss med ett förlängt ansvar efter tillverkningstiden.

Ett samarbetsavtal med beställaren kan innehålla KONTROLL och UNDERHÅLL. Det omfattar besiktningar och renoveringar på levererade arbeten inom en avtalad tidsperiod som vi kallar för efterlevnadstiden.
Vid arbeten med epoxibeläggning på golv erbjuder Stm Design AB en kostnadsfri utbildning av beställarens personal för att snabbt kunna reparera en skada om så fodras. Utbildningen är ett samarbete med Flowcrete Sweden AB. Vinsten med RAMAVTAL | KONTROLL | UNDERHÅLLSPLAN är att anskaffningsvärdet behålls över längre tid, en bra investering och lägre kostnader för underhåll.

Riskanalys | Miljöplan | Egenkontroll

Företagets säkerhet, miljö- och kontrollplan.

ARBETSMILJÖ OCH RISKANALYS
Våra arbetsplatser är ofta i anslutning till riskområden. Innan arbetets start utföres en miljö- och riskanalys som kan omfatta åtgärder enligt generella krav på en byggarbetsplats. En skriftlig beskrivning av arbetsplats och närområde som lämnas till beställaren för information omfattande säkerhet och arbetsmiljö.

ARBETSBEREDNING MED EGENKONTROLL
Efter arbetets avslut lämnas en rapport som omfattar utförda kontroller av metoder, material, konstruktion och rengöring. Rapporten ska uppvisa godkända värden enligt arbetets ingående kontrollplan. Rapporten överlämnas skriftligen till beställaren före besiktning och ska därefter arkiveras som information för garanti och framtida renoveringar.

Effektiv målning

Effektiv målning

Stm Design AB är ett av 3 företag i Sverige med inriktning på EFFEKTIV maskinell målning vilket innebär att vi har betydligt lägre priser i jämförelse med traditionell målning utan att reducera kvalité på levererade arbeten. Våra kunder finns inom Sverige och Norge